Archívum 2022

Oldtimer autós túra

2022. szeptember 23.

Tájékoztató

2022. szeptember 23.

Tájékoztató a lakossági barnakőszén felméréssel kapcsolatos teendőkről

Meghívó Testületi Ülésre

2022. szeptember 23.

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022. szeptember 28-án (szerdán) 16 órakor testületi ülést tartunk.

Helyszín: Községháza

Letölthető anyagok: Meghívó, Melléklet

Tájékoztató

2022. szeptember 20.

Palóc Ház átadása

2022. szeptember 13.

Tájékoztató

2022. szeptember 12.

Tisztelt Lakosok!

2022. szeptember 10-től a települési önkormányzatok jegyzői adnak ki hatósági bizonyítványt a lakás rendeltetési egységek számáról ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget.

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy

 1. a kérelmezett ingatlan társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül és
 2. a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás található.

Az eljárási idő 8 nap.

A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.

Lakossági fogyasztó:
az a felhasználó, aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.

Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.

Parád, 2022. szeptember 11.

Parádi Közös Önkormányzati Hivatal

Tájékoztató

2022. szeptember 8.

Tájékoztató a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének feltételéről 2022-2023 nevelési év-tanév

Letölthető anyagok: Tájékoztató, Nyilatkozat

Tájékoztató

2022. szeptember 1.

Tájékoztatás ügyeleti rend változásáról

Tájékoztatjuk, a Tisztelt lakosságot, hogy 2022. szeptember 1. napjától az Agria-Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Kft. végzi a térség – Parád, Sirok, Mátraballa, Mátraderecske, Recsk, Bodony – betegeinek ellátását az éjszakai órákban, illetve hétvégenként. E naptól az ellátásra szorulók a 112-es hívószámot tárcsázhatják, s a híváskor eldöntik, hogy milyen beavatkozásra van szükség.
Az orvosi ügyelet az ellátási területén jelentkező panaszosok számára a rendelési időn túl biztosítja a folyamatos háziorvosi ellátást hétköznapokon 16-tól másnap reggel 8 óráig, míg hétvégén és ünnepnapokon reggel 8-tól másnap reggel 8 óráig.

A Központi Ügyelet elérhetőségei: 3300 Eger, Szálloda utca 2/A.
Tel: 36/314-104
Rendelési idő: Hétfőtől-Péntekig: 16.00-órától -08.00-óráig
Szombat, vasárnap, ünnepnap: 08.00-órától -08.00-óráig

Tájékoztató

2022. szeptember 1.

Tisztelt Lakosság!

Tisztelettel tájékoztatjuk az érintett lakosokat, hogy Parád Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete iskolakezdési támogatást nyújt azon szülőnek, nevelőszülőnek, gyámnak, akinek a gyermeke a parádi Fáy András Általános Iskola és Művészetoktatási Intézményében tanul és Parádon lakcímmel rendelkezik.

Az iskolakezdési támogatást a Parádi Közös Önkormányzati Hivatal pénztárában személyesen vehető át hivatali munkaidőben.

Az iskolakezdési támogatás összege gyermekenként 5.000,- Ft.

Parád Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Meghívó Testületi Ülésre

2022. augusztus 25.

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022. augusztus 31-án (szerdán) 17 órakor testületi ülést tartunk.

Helyszín: Községháza

Letölthető anyagok: Meghívó, Melléklet

Meghívó Ügyrendi Bizottsági Ülésre

2022. augusztus 25.

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022. augusztus 31-én (szerdán) 15 óra 30 perckor bizottsági ülést tartunk.

Helyszín: Községháza

Letölthető anyagok: Meghívó, Melléklet

Meghívó Pénzügyi Bizottsági ülésre

2022. augusztus 25.

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022. augusztus 31-én (szerdán) 14 óra 30 perckor pénzügyi bizottsági ülést tartunk.

Helyszín: Községháza

Letölthető anyagok: Meghívó, Melléklet

Jelentkezés iskolaőri állásra

2022. augusztus 25.

Ki az iskolaőr és mi a feladata?

Az iskolaőr – fegyverhasználati jog nélkül – kényszerítő eszközzel rendelkező, sajátos jogokkal felruházott közfeladatot ellátó személy, aki a Rendőrség területi szervénél (Megyei, Budapesti Rendőr-főkapitányság) áll munkaviszonyban. Az iskolaőr biztosítja, hogy a kijelölt oktatási-nevelési intézmény pedagógusai, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottai feladataikat zavartalanul elláthassák. A tanulók vagy az intézmény dolgozóinak biztonságát sértő vagy veszélyeztető cselekményeket megakadályozza, megszakítja, a sérelmükre elkövetett jogellenes cselekményeket megelőzi.

2020. szeptember 01-jétől az ország erre kijelölt köznevelési és szakképzési intézményeiben segíti iskolaőr az intézmény rendjének fenntartását. A Rendőrség munkavállalói állományában telephelyenként egy fő látja el szolgálatát.

Ki lehet iskolaőr?

Iskolaőr az a büntetlen előéletű, cselekvőképes magyar állampolgár lehet,

 • aki megfelel a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 24/A. alcímében meghatározott, a munkaviszony létesítésére vonatkozó különös feltételeknek;
 • nem áll a rendvédelmi szerv hivatásos állománya tagjának foglalkoztatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A fenti feltételek mellett a jelentkezőnek meg kell felelnie az iskolaőrökről szóló BM rendeletben előírt egészségügyi, pszichológiai és fizikai erőnléti alkalmassági feltételeknek.

Az iskolaőrök a munkába állásukat követően elméleti és gyakorlati képzésen vesznek részt, amely az alábbi képzési modulokból áll:

 • pedagógiai és gyermekpszichológiai modul,
 • bűnmegelőzési és konfliktuskezelési modul, valamint
 • rendvédelmi felkészítés és gyakorlat modul.

Az egyes képzési modulokat modulzáró vizsgák, valamint az iskolaőr képzést iskolaőr vizsga zárja le. Az iskolaőr vizsgára való jelentkezés feltétele a képzés valamennyi modulján való részvétel, továbbá valamennyi modulzáró vizsga sikeres teljesítése.

Hogyan lehet az iskolaőri állásra jelentkezni?

A jelentkezést

 • elektronikus úton a területi rendőri szervek e-mail címére, vagy
 • postai úton az egyes területi szervek humánigazgatási szolgálata részére kell megküldeni (amelyek a jelentkezési egységcsomagban megtalálhatóak), vagy
 • személyesen bármely rendőri szervnél lehet leadni.

A jelentkezési lap és annak mellékletei a csatolmányban találhatóak.

Szent István napi ünnepség - Zenés est

2022. augusztus 11.

Szent István napi ünnepség

2022. augusztus 11.

I. fokú vízkorlátozás elrendelése

2022. augusztus 6.

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy az ÉRV. Zrt. kezdeményezésére a rendkívüli meleg és csapadékmentes időjárási körülményekre tekintettel, a folyamatos ivóvízellátás biztosítása érdekében 2022. augusztus 6. napjától visszavonásig I. FOKOZATÚ VÍZKORLÁTOZÁST RENDELTEM EL!

I. korlátozási fokozatban

 • Tilos a kertek, parkok tömlős és árasztásos locsolása, a gépkocsik tömlős mosása.
 • Tilos a házi medencék, gyűjtő tartályok ivóvízzel történő töltése.
 • Az üzemi fogyasztók (évi 10 000 m3-nél nagyobb vízmennyiséget felhasználók) - a kiemelt intézmények kivételével - napi ivóvíz-vételezésüket 10 %-kal kötelesek csökkenteni.
 • Az üzemi fogyasztó kategóriába nem tartozó közületek, és intézmények - a kiemelt intézményeket kivéve - fogyasztása az előző év tárgyhavi fogyasztást nem haladhatja meg.
 • Közutak locsolása, mosása tilos.
 • A lehetőségekhez mérten gyorsítani kell a hálózati meghibásodások kijavítását.
 • Az egyéb fogyasztók figyelmét fel kell hívni a fokozott víztakarékosságra.

Mudriczki József
polgármester

Letölthető anyagok: Tájékoztató, Határozat

Tájékoztató

2022. augusztus 1.

Hasznos tanácsok a vad által belterületen okozott károk megelőzéséhez

Letölthető anyagok: Részletek

Meghívó Rendkívüli Testületi Ülésre

2022. július 19.

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022. július 20-án (szerdán) 8 órakor rendkívüli testületi ülést tartunk.

Helyszín: Községháza

Letölthető anyagok: Meghívó, Melléklet

Tájékoztató

2022. július 18.

Tájékoztatás 2022. július 26-i gázszünetről

Letölthető anyagok: Részletek

Tájékoztató

2022. július 15.

Tájékoztató

2022. július 15.

ÉRV Zrt. tájékoztatása takarékos vízhasználathoz

Letölthető anyagok: Részletek

Meghívó

2022. július 13.

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022. július 15-én (pénteken) 10 órakor roma nemzetiségi testületi ülést tartunk.

Helyszín: Községháza

Letölthető anyagok: Meghívó

Tájékoztató

2022. július 12.

Felhívás a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok jelentkezésére

2022. június 29.

Tájékoztató

2022. június 28.

Meghívó Testületi Ülésre

2022. június 23.

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022. június 29-én (szerdán) 16 órakor testületi ülést tartunk.

Helyszín: Községháza

Letölthető anyagok: Meghívó, Melléklet

Meghívó Ügyrendi Bizottsági Ülésre

2022. június 23.

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022. június 29-én (szerdán) 15 óra 30 perckor bizottsági ülést tartunk.

Helyszín: Községháza

Letölthető anyagok: Meghívó, Melléklet

Meghívó Pénzügyi Bizottsági ülésre

2022. június 23.

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022. június 29-én (szerdán) 15 órakor pénzügyi bizottsági ülést tartunk.

Helyszín: Községháza

Letölthető anyagok: Meghívó, Melléklet

Meghívó Településfejlesztési Bizottsági Ülésre

2022. június 23.

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022. június 28-án (kedden) 15 órakor településfejlesztési bizottsági ülést tartunk.

Helyszín: Községháza

Letölthető anyagok: Meghívó, Melléklet

Tájékoztató

2022. június 17.

Szent Iván-éj

2022. június 13.

III. Hosszú-bérc teljesítménytúra

2022. június 15.

Részletek: hosszuberc.hu

Magyar Enduro Bajnokság és Kupa

2022. június 15.

Tájékoztató

2022. június 1.

Parádi Erdőtervezési Körzet Erdőtervére vonatkozó határozat

Letölthető anyagok: Részletek

Tájékoztató

2022. május 31.

Tájékoztatás fogorvosi rendelés megkezdéséről

Letölthető anyagok: Részletek

Meghívó Testületi Ülésre

2022. május 19.

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022. május 25-én (szerdán) 16 órakor testületi ülést tartunk.

Helyszín: Községháza

Letölthető anyagok: Meghívó, Melléklet

Tájékoztató

2022. május 18.

Tájékoztató helyettes orvosi rendelés idejéről

Letölthető anyagok: Részletek

Tájékoztató

2022. május 16.

Tájékoztató bűncselekmények és tulajdon elleni szabálysértések áldozatai számára

Letölthető anyagok: Részletek

Közlemény

2022. május 10.

A Takarékbank 3240 Parád, Kossuth út 128. üzemelő fiókjának rendkívüli nyitva tartásáról

Letölthető anyagok: Részletek

Meghívó Rendkívüli Testületi Ülésre

2022. május 6.

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022. május 11-én (szerdán) 16 órakor rendkívüli testületi ülést tartunk.

Helyszín: Községháza

Letölthető anyagok: Melléklet

Meghívó Ügyrendi Bizottsági Ülésre

2022. május 6.

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022. május 11-én (szerdán) 14 óra 30 perckor bizottsági ülést tartunk.

Helyszín: Községháza

Letölthető anyagok: Meghívó, Melléklet

Meghívó Pénzügyi Bizottsági ülésre

2022. május 6.

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022. május 11-én (szerdán) 14 órakor pénzügyi bizottsági ülést tartunk.

Helyszín: Községháza

Letölthető anyagok: Melléklet

Baba-Mama Klub

2022. május 2.

Eger Rally 2022

2022. április 29.

A hétvégén megrendezésre kerülő Eger Rally autóversenyen az alábbi korlátozások lesznek érvényben:

Letölthető anyagok: Részletek

Meghívó Testületi Ülésre

2022. április 22.

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022. április 27-én (szerdán) 16 órakor testületi ülést tartunk.

Helyszín: Községháza

Letölthető anyagok: Meghívó, Melléklet

Meghívó Ügyrendi Bizottsági Ülésre

2022. április 22.

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022. április 27-én (szerdán) 15 óra 30 perckor bizottsági ülést tartunk.

Helyszín: Községháza

Letölthető anyagok: Meghívó, Melléklet

Katonai toborzás

2022. április 21.

Húsvéti üdvözlet

2022. április 14.

Tájékoztató

2022. április 5.

Felhívás a BENDEGÚZ Óvoda Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézménybe történő beíratkozásra

Letölthető anyagok: Részletek

Vetőmag támogatás

2022. április 5.

Eboltás

2022. április 5.

Szűrővizsgálat - ELMARAD

2022. április 5.

Meghívó Testületi Ülésre

2022. március 25.

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022. március 30-án (szerdán) 16 órakor testületi ülést tartunk.

Helyszín: Községháza

Letölthető anyagok: Meghívó, Melléklet

Baba-Mama Klub

2022. március 23.

Hirdetmény

2022. március 18.

Letölthető: Hirdetmény földtulajdonosi közgyűlésről

Letölthető: Hirdetmény haszonbérleti díj kifizetésről

Tájékoztató

2022. március 10.

Meghívó Rendkívüli Testületi Ülésre

2022. március 7.

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022. március 10-én (csütörtökön) 16 órakor rendkívüli testületi ülést tartunk.

Helyszín: Községháza

Letölthető anyagok: Meghívó, Melléklet

Ünnepi megemlékezés

2022. március 4.

Jótékonysági adománygyűjtés

2022. március 1.

Nőnapi műsor

2022. február 28.

Hirdetmény

2022. február 22.

Bodonyi Földtulajdonosi Közösség gyűlése - 2022. március 28.

Letölthető anyagok: Részletek

Meghívó Testületi Ülésre

2022. február 18.

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022. február 23-án (szerdán) 16 órakor testületi ülést tartunk.

Helyszín: Községháza

Letölthető anyagok: Meghívó, Melléklet

Parád képekben kiállítás

2022. február 17.

Baba-Mama Klub

2022. február 15.

Meghívó Rendkívüli Testületi Ülésre

2022. február 9.

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022. február 14-én (hétfőn) 16 órakor rendkívüli testületi ülést tartunk.

Helyszín: Községháza

Letölthető anyagok: Meghívó, Melléklet 1, Melléklet 2

Meghívó Ügyrendi Bizottsági Ülésre

2022. február 9.

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022. február 14-én (hétfőn) 15 óra 30 perckor bizottsági ülést tartunk.

Helyszín: Községháza

Letölthető anyagok: Meghívó, Melléklet 1, Melléklet 2

Meghívó Pénzügyi Bizottsági ülésre

2022. február 9.

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022. február 14-én (hétfőn) 14 óra 30 perckor pénzügyi bizottsági ülést tartunk.

Helyszín: Községháza

Letölthető anyagok: Meghívó, Melléklet 1, Melléklet 2

"Muzsikál az erdő" Téli feltöltődés

2022. február 3.

Meghívó Testületi Ülésre

2022. január 20.

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022. január 26-án (szerdán) 16 órakor testületi ülést tartunk.

Helyszín: Községháza

Letölthető anyagok: Meghívó, Melléklet

Meghívó Településfejlesztési Bizottsági Ülésre

2022. január 20.

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022. január 26-án (szerdán) 14 óra 30 perckor településfejlesztési bizottsági ülést tartunk.

Helyszín: Községháza

Letölthető anyagok: Meghívó, Melléklet

Tájékoztató oltási akciónapról

2022. január 13.

Parádon a Háziorvosi rendelőben
3240 Parád, Ifjúság utca 6.
Telefon: 36/444-180

2022. január 21-én, pénteken 14-től 18 óráig
2022. január 22-én, szombaton 10-től 18 óráig

vehetnek fel előzetes regisztráció nélkül COVID 19 elleni védőoltást a parádi, bodonyi és parádsasvári körzetbe tartozók, és minden oltást igénylő.

(Felvehető 1. 2. és 3. oltás Pfizer, Janssen és Sinopharm.)

Kérjük az oltóanyag megrendelése miatt január 18-án (kedd) 12 óráig jelezzék részvételi szándékukat.

Dr. Radetzky Nagy István

Tájékoztató

2022. január 3.

Tájékoztató fogorvosi rendelésről

Letölthető anyagok: Részletek

Lakossági tájékoztató

2021. december 29.

A rendkívüli időjárás okozta útviszonyok miatt azokban az utcákban, ahol a PEVIK Kft. nem tudta a mai napon elvégezni a kommunális hulladék elszállítását, ott kéri a Tisztelt Lakosokat, hogy a ki nem ürített gyűjtő edényeket (kukákat) hagyják kint az ingatlanok előtt. A csütörtöki, valamint a pénteki napon végzik el a hulladék szállítását. Amennyiben a következő napokban sem alakul kedvezően időjárásunk, abban az esetben a PEVIK Kft. a vasárnapi napon gyűjti be az érintett utcákból a kommunális hulladékot.

Megértésüket köszönjük!
PEVIK Kft.

Szilveszteri Bál

2021. december 29.

Üdvözlet

2021. december 23.

Tájékoztató

2021. december 21.

Tájékoztatjuk Tisztelt lakosságot, hogy 2021. december 27. - 2021. december 30. közötti időszakban a PARÁDI KÖZÖS KÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8.00 óra – 14.00 óra között fogadja ügyfeleit

Program

2021. december 16.

Program

2021. december 16.

Ünnepre hangolódó

2021. december 13.

Parádi Advent

2021. december 13.

Meghívó Rendkívüli Testületi Ülésre

2021. december 10.

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 2021. december 15-én (szerdán) 15 órakor rendkívüli testületi ülést tartunk.

Helyszín: Községháza

Letölthető anyagok: Meghívó, Melléklet

Tájékoztató

2021. december 10.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2021. december 11-én (szombaton) és 2021. december 14-én (kedden) a Parádi Közös Önkormányzati Hivatal zárva lesz.

Karácsonyi koncert

2021. december 7.

Tájékoztató

2021. december 7.

2021.12.08-tól (szerda) 2021.12.11-ig (szombat) dr Radetzky Nagy István SZABADSÁGON van.

Jakó Gáborné asszisztens ezeken a napokon is a megszokott rend szerint dolgozik.

Helyettes orvos dr Kristofori György
Sirok, Petőfi út 6.
Telefonszáma: 36/561-090
Mobil: 30/365-6959

Sürgős, életveszélyes esetben mentők: 112

Tájékoztató

2021. december 1.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszereben résztvevő hallgatók támogatása

Letölthető anyagok: Részletek